• Jan Oddvar Skisland (Ap) er redd det blir mange diskusjoner om habilitet også i framtida dersom politikerne skal være bredt representert i Cultiva-styret. FOTO: Jacob J. Buchard

Ordføreren tvilende til om politikere bør sitte i Cultiva-styret

2. desember velges nytt styre i Cultiva. Påtroppende ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) er svært usikker på om politikere bør fortsette å ha styreplass.