• Flere leser digitale nyheter.

Én av to leser nettaviser

Over tid viser tallene fra byrået hvordan lesevanene har endret seg fra papir til nett.