Baader-Meinhof-bandens kamp mot Vest-Tyskland

Når politikk utvikler seg til terror skapes det avstand mellom de som styrer og de som blir styrt. Baader-Meinhof-gruppens sentrale medlemmer endte sine liv for egen hånd