• Fødetårn: - Han er en fysisk kunstner som formelig fråtser i visuelle, lydlige, og mekaniske virkemidler, skriver anmelder Frida Forsgren. T FOTO: Harald Solberg

En tiltrengt dose Erik Pirolt!

Endelig fikk vi vite hva Erik Pirolt har arbeidet med bak dørene på verkstedet på Odderøya.