Historiene har for det meste kaptein Selmer Lindeberg (født på Ågerøya i 1884) som opphavsmann, men også andre som stod familien Lindeberg nær er gjenfortalt og illustrert, for eksempel Zacharias Helle som en gang ble kraftig lurt av en afrikansk skipshandler. Teppene han fikk hjemsend i kasser til Lillesand var absolutt ikke de samme som han hadde kjøpt og betalt for.

Selmer Lindeberg var seilskuteskipper og en stor forteller, skriver barnebarnet, Per Gustav Lindeberg, i forordet. Som liten gutt satt han ofte hos farfaren og hørte på de voksnes historier. Nå har han sammen med sin onkel, Trygve Lindeberg, viderefortalt og illustrert et knippe nye historier mellom stive permer. De er enkle, poengterte og fortalt i en lett humoristisk tone. Historiene har lokal koloritt og adresse til folk med interesse for maritime miljøer og gamle dager med hvite seil. Boka begynner med en fortelling om kapringen av en svensk brigg ved Ulvøysund under Napoleonskrigene — og slutter med en historie om strevsom og illeluktende do-tømming. Sistenevnte historie er ment å understreker at «de gode gamle dager» ikke bare var gode, men ofte strevsomme og lite lønnsomme. Mellom de to historiene er det om lag 50 sider med ulike tildragelser fra den maritime sfære, alt fra søt kjærlighet som oppstod under landlov i Sverige for en ung sjømann fra Høvåg til dramatisk torpedering i Nord-Atlanteren under siste verdenskrig.

«Historier rundt Selmers kaffebord» bør interessere langt flere enn lindebergslekta og andre med familierøtter på Ågerøya.

Terje Eriksen

BOK

Historier rundt Selmers kaffebord

Tekst: Per Gustav Lindeberg. Illustrasjoner: Trygve Lindeberg.

Utgitt av Vestre Moland og Lillesand Historielag.