• Laurie Anderson og Arve Henriksen spilte Punkt 2014s siste konsert i sal 1 i Fønix lørdag kveld. Til venstre skimtes Fennesz, som forberedte sin remix av konserten. Konserten viste hvilke audiovisuelle muligheter som ligger i å bruke Fønix. FOTO: Kjetil Samuelsen

Punkt flytter hele festivalen til Fønix

Punkt og Kristiansand kino er enige om en treårsavtale. Musikkfestivalen flytter inn i Fønixs lokaler fra og med neste år.