• MILLIONLØFT: Lars Kristian Stendahl Gjervik var nær ved å gi opp, men denne uken kunne han ta de første glassmaleriene av Kjell Nupen i øyesyn i Olsvik kirke. FOTO: Vegar Valde

32 vinduer skal bli 32 kunstverk

Det begynner med blått og går mer og mer over i gult og ender som en soloppgang over alteret, forklarer Lars Kristian Stendahl Gjervik og holder nupenglasset opp mot kirketaket.