Varierte reaksjoner

Kunstkritiker Johan Otto Weisser forstår at skulpturen "Fantasihjelm" blir tolket som den blir. Det gjør ikke billedkunstner Erik Pirolt.