Kultur

Smarttelefoner, genredigering, drapsroboter, kyborger. Og håp

Dag Hareide er tidligere rektor på Nansenskolen, Norsk Humanistisk Akademi. Han har vært generalsekretær i Norges Naturvernforbund og Kirkens Bymisjon, nødhjelpskoordinator i FN i arbeid mot hungersnød og leder av Nordisk Forum for Konfliktmegling. Foto: Harald Medbø / Aschehoug forlag