• DÅRLIG TID: Tidsskjemaet sprakk totalt da Jens Brun-Pedersen og Olav Skjevesland møttes til debatt. Ordstyrer Ingrid Erøy Fagervik (t.h.) fikk en vanskelig oppgave. FOTO: Lars Hoen

Enige ble de ikke

Innledende ros og en familiær betroelse. Det var så nær Olav Skjevesland og Jens Brun-Pedersen kom hverandre på Frk. Larsen.