• FOTO: ALA ARKITEKTER

Enighet - også om Kilden-kunst

Det lå an til strid og uenighet, men styret i Kilden IKS ble i går enige om to viktige saker.