• FOTO: Amund Hestsveen

Støysenderne fra Bletchley

Slik skulle alle gymtimene på skolen ha vært.