Stein Mehrens greatest hits

Har du ikke lest Mehren før, er dette boka å begynne med.