En pedofils utspekulerte taktikk

Det er den pedofiles slu strategi for å fange barnet ,skape tillit, som bærer denne boken.