Gløgg oppfinnsomhet, gode karakterer, tikkende spenning