• MOTSTANDSKAMP: Pelle-gruppa var en sabotasjegruppe som opererte på Østlandet høsten 1944. De utførte en av de største norske aksjonene under krigen, da de 23. november 1944 sprengte seks skip, en tørrdokk og ei kran ved Akers Mek og Nylandsverkstedet ved Oslo havn.

Krigsdokumentar åpner festivalen

"Det siste vitnet" handler om Pelle-gruppa, en motstandsgruppe som utførte noen av de dristigste sabotasjeaksjonene under krigen. Men som ikke har fått anerkjennelse for jobben de gjorde.