• Lasse Årikstad med verkene "Domesticated Balance" til venstre og "Sol" til høyre. "Å kunne se horisonten betyr mye for min indre sørlending", sier han. FOTO: Torgeir Eikeland

«Sommer på Torvet» og annet skrot

Lasse Årikstads monstre heter "Sommer på Torvet". Utstillingen "Ræge" består for en stor del av skrot.