• Trond Åge Nyhus fotografert under Odderøya Live i 2012. FOTO: Kristin Ellefsen

Odderøya Live: Millionlån til 374 prosent rente

Før konkursen i 2014 betalte Odderøya Live tilbake fire millioner kroner i lån, flere av dem med tresifret renteprosent.