• UENIG MED ORDFØREREN: Kulturstyreleder Randi Haukom synes det er betenkelig å uttrykke mistillit til kunstutvalget som har laget utsmykningsplan for det nye rådhuskvartalet. FOTO: Lars Hoen

Høyre splittet i kunstsaken

Kulturstyreleder Randi Haukom (H) mener kunstplanen for rådhuskvartalet må følges. Dermed er Høyre splittet når saken nå bringes inn for bystyret.