- Inndratt rundt 20 falske legitimasjoner

Etter fjorårets tenåringsfyll har Hovefestivalen innført strengere rutiner.