• Halvparten av de ansatte på Arkivet var nordmenn, og flere av tolkene var med på tortur slik vi ser i denne rekonstruksjonen fra etter krigen. FOTO: Stiftelsen Arkivet

- Mange av de dyktigste angiverne kom fra Agder

Eirik Veum navngir i sin nye bok 103 sørlendinger som arbeidet for Gestapo. Tirsdag forteller han om boka på Arkivet.