Knausgård lest i sammenheng

Lesningen av Karl Ove Knausgårds verk som en helhet og gir en dypere forståelse av det.