Intetsigende hemmeligheter

Boken føyer seg inn i en lang rekke av selvhjelpslitteratur som er drøvtygging av annen alternativlitteratur.