Balanse på kort og lang sikt

Balansert biografi om en livets balansekunstner.