• VIETNAM: I filmen "Stemmer det du tror om vietnamesiske kvinner i Norge" prøver Kari Kleiv (datter av Odd og Grete Salomonsen Hynnekleiv) seg som regissør for første gang. FOTO: Odd Hynnekleiv/Penelopefilm

Viser kvinnefilmer på Kortfilmfestivalen

I serien "Stemmer det du tror om..." presenteres kvinner fra åtte ulike land. Grete Salomonsen Hynnekleiv og Tone Urdal sjekker om våre oppfatninger av dem stemmer med virkeligheten.