• BEVILGET: Kildens styre bevilget for første gang på et par år penger til et større prosjekt. F.v. Styreleder Ansgar Gabrielsen, direktør Erling Valvik, styremedlemmer Jørgen Kristiansen, Bjørn Egner, Terje Næss og Anne Torvik samt Cultiva-sekretær Ingebjørg Borgemyr. FOTO: Torgeir Eikeland

Cultiva med nesa ut av møllposen

Cultiva bevilget 2,5 millioner kroner til Kilden Dialog, og dermed er møllposen åpnet på gløtt. Bufferkapitalen har passert 120 millioner kroner.