Dette rommet gleder biblioteksjefen seg spesielt til å vise fram

foto