• Bjøro Håland FOTO: Roy Søbstad

Et lys i mørketiden

Bjøro var den selvsagte stjernen da Dark Season feiret seg selv.