DS inn i klasserommet

Japan tar i bruke uortodokse læremetoder.