Alltid leve, aldri dø

Bo Kaspers Orkester ser tilbake på 16 år som skandinaviske yndlinger. Men de slutter aldri å forundre seg over at folk i Tromsø kan sangene deres.