Radiohead og Rage Quart-aktuelle

Quart jobber for å få Rage Against the Machine og Radiohead til festivalen.