• BERIKET SEG IKKE: Ledelsen i Norway Rock Festival avviser at styreleder Per Arne Netland (t.h.) forfordelte de andre kreditorene til fordel for sitt eget hotell. Netland er styreleder i Norway Rock og i Hotell Utsikten, som fikk utbetalt 300.000 kroner få timer før årets betalingsstopp ble innført. Her er han avbildet med ordfører Odd Omland (t.v.) og festivalssjef Kjell Arne Aamodt. FOTO: Torbjørn Witzøe

Mener festivalen ville blitt avlyst uten betalingsgarantier

Få timer før Norway Rock Festival innførte full betalingsstopp fikk Utsikten hotell utbetalt 300.000 kroner. Festivalledelsen avviser at de på dette tidspunktet skjønte det gikk mot konkurs.