• Hanne Ørstavik FOTO: Linda B. Engelberth

Om å være verdig som et jeg i verden

Hanne Ørstaviks nye essaysamling utforsker eksistensen og det å være et synlig subjekt i verden, gjennom kropp og språk.