• Sylfest Lomheim forklarar korleis fleire kristne ord har grodd ut frå profane ord fra vikingtida. FOTO: Kjartan Bjelland

Ukristelege røter til kristne ord

Mange "kristne" ord kjem frå reint profane norrøne ord. Ordet "frelse" har samanheng med slavehaldet i vikingtida.