• Regnskapstallene for august viste at både Pir 6 og Østsia går med underskudd. Noe av årsaken skal være oppstartskostnader i forbindelse med Pir 6. FOTO: Tormod Flem Vegge

Underskudd for Pir 6 og Østsia

Regnskapstallene for august viser at både Pir 6 og Østsia gikk med større underskudd enn planlagt. Årsaken skal være oppstarten av Pir 6.