Duften av nybygd opera

Den nye operaen er en opplevelse for andre sanser enn hørselen.