• FOTO: Ernest Boswarwa

- Uheldig signal å trekke seg ut

Kommunepolitikere i Arendal ønsker at kommunen selger seg ut av Agder Teater.