• Førsteamanuensis Knut Tønsberg lanserer mandag boka "Akademiseringen av jazz, pop og rock", som bygger på hans egen doktoravhandling i musikkpedagogikk. Bildet er tatt på UiA. FOTO: Kjartan Bjelland

Populærmusikkens vei til aksept

I Kristiansand skulle det slamres i mange dører før "den primitive rocken" ble akseptert. Førsteamanuensis Knut Tønsberg ved UiA gir ut bok om hvordan pop, rock og jazz fikk en plass i norske universiteter og høgskoler.