Cornelius Jakhelln: "Yggdraliv. Quadra natura 0011"