• FAR: Olav Strandberg har levert 7-8 timer gammelt 8mm-opptak til sønnen Steffan. Her er Strandberg fotografert i sitt gamle kontor på Vennesla stasjon, før han flyttet ut av lokalene han hadde hatt i elleve år. FOTO: Torstein Øen

- Jeg stoler på Steffan

Olav Strandberg har godtatt at sønnen Steffan lager dokumentaren "Natta pappa henta oss".