Brown får skryt

Chris Brown (20) møter pliktoppfyllende opp til både samfunnstjeneste og terapitimer.