• NY BOK: Den tyske forsvarsadvokaten Ferdinand von Schirach skrevet en spennende bok om menneskesinnets uransakelige veier og hvilke kriminelle handler de kan avstedkomme, skriver Fædrelandsvennens anmelder. FOTO: Gyldendal

En liten bombe

Det sterkeste ved boka er at vi tvinges til å innse at mennesket er grått, verken svart eller hvitt.