Kampkunst og kalligrafi

Underholdende og virkelighetsnært fra skrivende soldat. OBS. Boken kan medføre økt politikerforakt.