Kjetil Nyjordet håper at UiA-styret ikke vil legge ned studiet hans, Litteratur, Film og Teater. - Dette er et studium som bør styrkes fremfor å nedlegges, mener han. Kjetil Nyjordet håper at UiA-styret ikke vil legge ned studiet hans, Litteratur, Film og Teater. - Dette er et studium som bør styrkes fremfor å nedlegges, mener han. Foto: Tore André Baardsen

- Dette virker lite gjennomtenkt

Bachelor og årsstudium i litteratur, film og teater på UiA kan bli lagt ned. Det får lærere og studenter til å reagere.

Kjetil Nyjordet håper at UiA-styret ikke vil legge ned studiet hans, Litteratur, Film og Teater. -Dette er et studium som bør styrkes fremfor å nedlegges, mener han. Foto: Tore André Baardsen

— Det er ganske sprøtt. Galskap. Dette virker lite gjennomtenkt, sier Kjetil Nyjordet.

Han studerer litteratur, film og teater (LFT) på Universitetet i Agder, men nå er studiet hans foreslått lagt ned sammen andre små studieprogram.

- Få plasser

I begrunnelsen til UiA- styret står det at «Programmet har få plasser, lavt antall studenter og lav kandidatproduksjon». Videre vises det til at få har fått jobb, og at «programmet har tilsynelatende lav relevans da kandidatene synes lite attraktive på arbeidsmarkedet». Det vises også til at studiet er ressurskrevende.

Universitetsdirektør Tor A. Aagedal viser til saksfremlegget og ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Cultiva- støtte

Fakultet for humaniora og pedagogikk reagerer på forslaget i en høringsuttalelse. Der påpekes det blant annet at studiet ble etablert med midler fra Cultiva og med en forutsetning om samarbeid med samfunns- og kulturliv i regionen.

«Studiet dekker spesielle behov i regionen og har derfor strategisk betydning. Et av hovedmålene i kontrakten med Cultiva var at UiA skulle videreføre studiet etter den treårige oppstartsperioden (2009- 2012) uten finansiering av Cultiva. Det framstår derfor urimelig å skulle nedlegge studiet så kort tid etter at UiA- styret besluttet å tildele friske studiepoeng til dette programmet».

Videre påpeker fakultetet at studiet har høy gjennomstrømming, og at flere av studentene får relevante jobber.

Aksepterer omprioritering

Administrerende direktør i Cultiva, Erling Valvik, opplyser at Cultiva er klar over prosessen på UiA:

— Dersom det ikke er tilstrekkelig med søkere, så må vi akseptere omprioriteringer. Universitetsdirektøren har opplyst at ressursene vil bli værende på fakultetet, sier han til Fædrelandsvennen.

Kirsten Bonnén Rasch, daglig leder i Sørnorsk filmsenter, er skeptisk til nedleggelsen:

— Jeg har sendt et undringsbrev der jeg stiller spørsmål ved at studiet legges ned uten en ordentlig evaluering. Studentene som går inn i bransjen, holder et høyt nivå. Vi trenger også noen med kompetanse til å undervise i media på videregående skoler. I stedet for å legge ned studiet, burde det evalueres og videreutvikles.

- Burde heller styrkes

Onsdag skal UiA- styret avgjøre om studiet blir lagt ned eller ikke. Der vil Kjetil Nyjordet være til stede. Han har et håp om at styret kan ombestemme seg.

— Dette er et studium som bør styrkes fremfor å nedlegges. Filmindustrien er voksende, og norske filmskapere blir mer og mer relevante for internasjonal filmproduksjon.

Også universitetslektor Siri Hempel Lindøe har engasjert seg i saken og vil være til stede når saken avgjøres.

— Jeg mener at dette studiet er viktig for universitetet, studentene og for regionen. Derfor ønsker jeg at vi skal fortsette å tilby studiet.

— Har du noe håp om at det kan bevares?

— Nå vil jeg la styret gjøre sin jobb, så da er det bare å vente på deres avgjørelse.

Vis fakta ↓
Fakta