Ti spørsmål fra Generalquizen

Quizmaster Trine Kallevig stilte disse spørsmålene under den første av quizens tre runder på Cafe Generalen torsdag. Kan du svarene?