Grei nok, men ingen høydare

Til tross for drap, eksplosjoner og bortføring av barn er denne boka litt blodfattig.