• FOTO: Torgeir Eikeland

Usikkert for Quart

Quartfestivalen må innen november ha planen klar. Ellers får de ikke ettergitt gjelda til kommunen.