Rett i retten med O.J

O.J Simpson risikerer livsvarig fengsel.