• FRA QUART TIL HOVE: Morten Sandberg er en av mennene bak den nye Hove-festivalen. Her avbildet på Quart. FOTO: Arkivfoto

Starter Hove med Quartpenger?

Concomsjef Morten Sandberg melket Quart i ti år. Han er mannen bak Hovefestivalen.