• FOTO: Lars Hoen

Ny leder i kunstforeningen

Rita Eretveit (44) er ansatt som ny daglig leder i Christianssands Kunstforening.